"Володимир на Волині: міська історія" Відхилений остаточно

Доданий
22.06.2021
Номер
3
Культура та туризм

Проєкт передбачає оновлення на вебсайті Володимир-Волинської міської ради розділу «Історія міста». Зі сторінки необхідно вилучити морально застарілу, науково недостовірну інформацію, наповнити її новітніми знахідками історичних джерел та наукових історико-краєзнавчих досліджень.

Автор проєкту
Бюджет
98 450 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Основна мета проєкту

Мета проєкту - оновлення сторінки "Історія міста" на вебсайті Володимир-Волинської міської ради

Проблема, на вирішення якої спрямований проєкт

Сторінка «Історія міста» на сайті Володимир-Волинської міської ради є статичною, містить численні фактографічні помилки, на ній фактично відсутні найважливіші документи з історії міста, історичні фотографії, мапи, інші історичні джерела. Наразі місто не має ані електронного архіву, ані цифрової бібліотеки, ані депозитарію фото, відео, аудіо- документів з міської історії. Через це, школярі, вчителі, місцеві краєзнавці, чиновники не мають доступу до історичних джерел та найновіших публікацій з історії власного міста.
Ситуацію можна виправити за допомогою оновленої сторінки «Історія міста» на сайті Володимир-Волинської міської ради. Така сторінка може стати легкодоступним сховищем історичних публікацій, джерел з історії Володимира-Волинського. А, відтак, й сприятиме зростанню інтересу до міста та його минулого

Перелік заходів передбачених проєктом

Стоірнка "Історія міста" на вебсайті Володимир-Волинської міської ради в ході реалізації проєкту буде наповнена оновленою історичною довідкою про місто, історичними та краєзнавчими публікаціями, цифровими копіями історичних документів, фото, відео, аудіозаписів, стане бібліографічною базою даних про публікації з історії Володимира-Волинського з актуальними покликаннями.
Основні заходи: підготовка історичної довідки, пошук, копіювання та археографічна обробка історичних джерел в архівах та бібліотеках, розміщення інформації на сайті.

Чому саме цей проєкт повинен бути реалізованим і яким чином його реалізація вплине на розвиток міста та громади

Існування сучасної сторінки "Історія міста" на вебсайті Володимир-Волинської міської ради позитивно вплине на імідж міста.
Буде задоволений суспільний запит на "олюднення" історії міста. Відбудеться відхід від застарілої пострадянської концепції історії міста, мешканці міста отримають можливість побачити минуле з дещо іншого, більш "людського", не заідеологізованого погляду.
Накопичення легкодоступних історичних джерел спонукатиме школярів та вчителів до написання "манівських" та інших конкурсних робіт, рефератів з тематики саме міської історії. Наявність оцифрованих документів дозволить студентам українських та закордонних університетів писати кваліфікаційні роботи з історії Володимира-Волинського. А це формуватиме образ міста як позитивного та відкритого міста. З'явиться туристичний та науковий інтерес до міста.

Чи носить проєкт капітальний характер

ні

Обгрунтування бенефіціарів проєкту

Бенефіціарами проєкту будуть усі зацікавлені в історії міста, а також чиновники, вчителі та учні, журналісти, студенти, туристи, діючі та потенційні історики-дослідники. Перше коло бенефіціарів проєкту буде обмежене читачами сайту Володимир-Волинської міської ради. Однак, усі матеріали, поширювані через цю сторінку будуть доступні для вільного копіювання та поширення на інших платформах (соціальні мережі, преса тощо).

Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту. Якісні та кількісні показники.

В результаті оновлення сторінки "Історія міста" на сайті Володимир-Волинської міської ради буде опубліковано одну розширену історичну довідку, 10 нарисів про найважливіших діячів/діячок минулого, 20 найважливіших джерел з історії міста, щонайменше 20 історичних фотографій.
Це призведе до збільшення відвідуваності сайту Володимир-Волинської міської ради та зростання інтересу до міста.

Місце реалізації завдання

Реалізація проєкту відбувається у віртуальному просторі та не потребує втручання у земельні відносини чи права власності на нерухомість.

Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту

Орієнтовна вартість проєкту - 98450 грн.
Основні статті видатків:
підготовка історичної довідки про місто 25000 грн
підготовка нарисів про місцевих діячів/діячок минулого 25000 грн
тематичний пошук історичних джерел - 1000 грн.
копіювання історичних джерел - 6500 грн
археографічна обробка документів - 8000 грн
послуги адміністратора сайту - 12000
адміністрування проєкту - 24000 грн